top of page
Välkommen

Tre miljarder slag

Tillsammans kan vi få alla hjärtan att slå färdigt!

Om oss

Om Tre miljarder slag

Ett mänskligt hjärta slår i genomsnitt tre miljarder slag under en livstid i Sverige idag. Den svenska hjärtsjukvården har gjort en otrolig resa och dödstalen i hjärt-kärlsjukdom har minskat kraftigt sedan Socialstyrelsen började mäta dem. Detta visar på en möjlig framtid där alla hjärtan får slå färdigt.

Tre miljarder slag är ett initiativ som vill samla alla goda krafter, rikta dem åt samma håll och arbeta fokuserat och målmedvetet för den svenska hjärt-kärlhälsan.

Ett av de viktigaste områdena att arbeta med anser vi vara den hjärtrehabiliterande vården, som ges till patienter som redan har genomlidit en hjärtinfarkt. Vi vill att den som har fått en hjärtinfarkt aldrig ska behöva drabbas igen.

Doctor Examining Patient_edited.png

Våra hjärtefrågor

Leende Senior Kvinna

​Vi som står bakom Tre miljarder slag vill:

  • minska ojämlikheterna i hjärtrehabiliteringen, mellan kvinnor och män, socioekonomiska grupper och regioner

  • överbrygga organisatoriska mellanrum och stärka vårdkedjan

  • stötta primärvården i att skapa en god och nära vård för patienter som genomgått en hjärtinfarkt

  • att den som har fått en hjärtinfarkt aldrig ska behöva drabbas igen

Hjärtkärlsjukdom

Hjärt-kärlsjukdom

Tre miljarder slag. Så många slag slår ett hjärta i genomsnitt i Sverige idag.

 

Hjärt-kärlsjukdomar tillhör fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Men det har skett en drastisk förändring. Bara under de senaste 25 åren har andelen dödsfall som är orsakade av hjärt-kärlsjukdom minskat från 48 till 30 procent.

Stor förbättringspotential kvarstår i hjärtsjukvården. Forskning visar att lejonparten av all hjärt-kärlsjukdom går att förebygga.

Sjuksköterska och patient
Formulär för sjuksköterska

Ambitionerna om en bättre hjärt-kärlsjukvård kräver en systeminsats. Andelen patienter som följs upp och uppnår behandlingsmålen blir lägre med tiden. Tre år efter hjärtinfarkt är det hälften av patienterna som inte fått sina kolesterolvärden mätta och knappt en av fyra av de som får sina kolesterolvärden mätta har en tillfredställande LDL-kolesterolnivå.

Vi som står bakom Tre miljarder slag

Initiativet drivs av Amgen och Novo Nordisk

Amgen_LOGO-01.png
Novo_Nordisk_LOGO-01.png

Vill du veta mer?
Kontakta oss gärna!

bottom of page