top of page

Om oss

Framtidens hjärtsjukvård

sjukhus

Hjärt-kärlsjukdomar utgör fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige, men det har skett en dramatisk förändring under de senaste 25 åren. Andelen dödsfall orsakade av hjärt-kärlsjukdom har minskat från 48 till 30 procent. I vissa regioner är död orsakad av hjärt-kärlsjukdom till och med mer ovanligt än cancer.

Det finns stor förbättringspotential i hjärtsjukvården och det krävs en bred kraftansamling för att alla hjärtan ska få slå klart. Akuta insatser präglas av brådska och förebyggande hjärtsjukvård kräver målmedvetenhet och kontinuerlig uppföljning.

Det operativa ansvaret faller på primärvården, men politiken har en avgörande roll när det kommer till att skapa förutsättningar för systematik och kvalitetsarbete. Att investera i hjärtsjukvård är att investera i ökad medellivslängd.

Bakom Tre miljarder slag

Amgen

Amgen är ett forskande läkemedelsföretag med fokus på att förbättra hälsan hos patienter med allvarliga sjukdomar. Amgen bedriver forskning och utveckling av bioteknologiska originalläkemedel och biosimilarer inom terapiområdena onkologi, hematologi, osteoporos, inflammation, kardiologi och nefrologi. Amgen har globalt över 25 000 medarbetare varav cirka 110 finns på det svenska kontoret i Solna, Stockholm.

Läs mer på www.amgen.se

Novo Nordisk
I 100 år har Novo Nordisk omvandlat de ouppfyllda medicinska behoven hos dem som lever med allvarliga kroniska sjukdomar till innovativa läkemedel och leveranssystem, som exempelvis våra insulinpennor. Novo Nordisks behandlingar hjälper idag miljontals människor som lever med diabetes, obesitas, hemofili och sällsynta endokrina sjukdomar.

 

Läs mer på www.novonordisk.se
 

Novo_Nordisk_LOGO-01.png
Amgen_LOGO-01.png
Tremiljaderslag_logo_RGB_NEG.png
bottom of page