top of page

Almedalen 2023 - Hur kan vi få alla hjärtan att slå färdigt?

Initiativet Tre miljarder slag (Amgen & Novo Nordisk) anordnade ett rundabordssamtal om hjärt-kärlsjukdom där politiker, läkare och patientföreträdare medverkade. Samtalet, som fokuserade på hjärtrehabilitering av hjärtinfarktpatienter, leddes av moderator Emanuel Karlsten.


Många aspekter av sjukvården för hjärt-kärlsjukdom fungerar bra idag, men det finns även stora brister på sina håll. Särskilt i glappet mellan sjukhusvård och primärvård där tillgången till uppföljande vård skiljer sig från region till region.


– Ditt postnummer kommer avgöra vilken tillgång till vård du kommer få, sa Annika Ravn Fischer, docent och överläkare i kardiologi.


Riktlinjerna som dikterar att behandlingsuppföljning i primärvården för hjärtinfarktpatienter ska ske "regelbundet, årligen eller efter behov” ger utrymme för olika tolkningar och en del patienter faller mellan stolarna.


Hallandsmetoden togs upp som ett exempel på en lyckad åtgärd som fler regioner bör inspireras av. Överlag var deltagarna överens om att incitament behöver skapas för att vården ska prioritera hjärt-kärlpatienter.


Några av panelens tankar om framtiden

  • Öppna jämförelser i primärvården diskuterades som en tydlig väg framåt för att förbättra behandlingsmålsuppfyllnad.

  • Vårdkontinuitet är viktig för att hjärtrehabilitering och andra uppföljande åtgärder ska genomföras.

  • För att uppnå förändring måste primärvård, specialistvård och politik samarbeta.
Commenti


bottom of page