top of page

Frukostseminarium Vårdarenan 2023

Den 18–19 april anordnades mötesplatsen Vårdarenan vid Münchenbryggeriet i Stockholm. För femte året i rad samlades representanter från den svenska hälso- och sjukvården för att ta del av lärdomar och kunskap från ett stort antal talare.


Under konferensens första dag inledde Tre miljarder slag med ett frukostseminarium om hjärt-kärlsjukdom, med fokus på hur vi kan rädda fler liv genom ett strukturerat omhändertagande av personer som drabbats av hjärtinfarkt.


Medverkande i panelen under seminariet var:

  • Anders Åkesson, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung

  • Christine Cars-Ingels, generalsekreterare Riksförbundet HjärtLung

  • Cecilia Winberg, fysioterapeut och förbundsordförande Fysioterapeuterna

  • Emil Hagström, överläkare och docent i kardiologi, medicinskt ledningsansvarig för ischemivård och prevention Akademiska sjukhuset

  • Boris Klanger, verksamhetschef, LäkarGruppen Västerås

Ungefär 23 000 personer fick en akut hjärtinfarkt i Sverige 2021, av dessa avlider 22 procent inom 28 dagar. Att överleva sin hjärtinfarkt är bara på början då risken att drabbas av en andra infarkt är kraftigt förhöjd. Här måste primärvårdens fokus på hjärtrehabilitering bli tydligare, vilket även gäller sjukhusvårdens engagemang för att säkerställa att patienten tas omhand och följs upp när denne väl lämnat sjukhuset. Ett strukturerat omhändertagande som inkluderar hjärtrehabilitering kan rädda många liv.Comments


bottom of page